Drvene terase

 

Kod montiranja drvene terase se  za podmetače pričvrsti podkonstrukcijska. Može se nabaviti umetak PB-KIT-5 za bočno pričvršćivanje podkonstrukcije.

Moguća je montaža bez dodatka PB-KIT-5. U tom slučaju se podkonstrukcija pričvrsti direktno u podmetač.

Kamen i porcelan

 

Kod izrade terase namestimo umetak za razdeljevanje PB-TABS (obično 3 mm) in protivklizne gumice U-E20.

Nagib terase najlakše korigujemo upotrebom korektora nagiba BC-PH5.

Pri tome se pomognemo sa libelom U-KIT-SL80.

Kako se koristi libela Buzon i korektor nagiba BC-PH-5:

1. Odredimo poziciju ploča i zacrtamo ih na terenu.

2. Uz pomoć libele odredimo % i smer nagiba.

3. Na zacrtano  mesto postavimo korektor nagiba i podesimo % naklona. Stranska strelica na korektoru neka bude usmerena  u smeri pada.

4. Buzon podnožje postavimo na korektor nagiba.

Kako izračunamo visinu podnožja koja nam trebaju?

image
image

Montaža na U-BRS podkonstrukciju

 

Buzon UBRS podkonstrukcija je sistem aluminijske podkornstrukcije sa 2 mm debelom podložnom gumom . Uz pomoć natstavka PB-KT-2 se pričvrsti na podnožje bez upotrebe šarafa.