Dodatki za plošče

 

Buzon postolje je najbolje rešenje za stabilnu terasu od kamena ili porcelana. Prilikom postavljanja panela potrebno je podlogu opremiti gumicom debljine 2 mm (U-E20) i odstojnikom od 3 mm (PB-TABS-3mm). Ukoliko želimo da korigujemo nagib terase (do 5%), potrebno je koristiti i BC-PH5 korektor nagiba.
Odstojnik U-WALL, koji omogućava ravnomerno rastojanje od zida i ograničava pomeranje panela, pomaže nam u izvođenju bočnih završnih obrada na zidu, dok nam PB-END finišer pomaže u izradi bočnih završnih obrada terase.
PB-EDGE produžava kontaktnu površinu i omogućava završnu obradu čak i sa užim elementima od kamena ili porcelana.

Montaža Buzon postolja je veoma jednostavna, za lakši rad pri polaganju panela preporučujemo korišćenje vage U-KIT-SL-80 koja pokazuje smer i % nagiba. Korišćenje korektora nagiba olakšava izravnavanje površine za hodanje.

 

PB-TABS 3 mm

PB-TABS odstojnik može biti debljine 2 mm, 3 mm ili 4,5 mm. Prilikom polaganja porcelanskih pločica preporučujemo upotrebu odstojnika od 3 mm. Visina odstojnika je 17 mm. Pritiskom se ubacuje u bazu.

Informacije i linkovi:

Accessoires-560x270_0006s_0000_PB-TABS-2MM
Accessoires-560x270_0006s_0001_PB-TABS-3MM
Accessoires-560x270_0006s_0002_PB-TABS-45MM
Accessoires-560x270_0006s_0003_PB-TABS-6MM
Accessoires-560x270_0006s_0004_PB-TABS-8MM
image

U-E10 in U-E20

Guma koja se postavlja na podlogu je debljine 1 ili 2 mm. Obezbeđuje bolju stabilnost ploče na bazi i smanjuje prenos zvuka. Gumena traka debljine 1 mm se takođe može koristiti za nivelisanje različitih visina ploča.

 

Informacije i linkovi:

U_E10 2
str_032___slika_b
str_032___slika_01_Gumica
str_030___slika_a
str_032___slika_a
image

U-PH5

Upotreba korektora nagiba preporučuje se za nagibe iznad 1,5%. Postavlja se ispod postolja i omogućava korekciju nagiba do 5%. Korišćenjem vage U-KIT-SL-80 moguće je izvršiti prilagođeni nagib. U-PH5 korektor nagiba omogućava dodatno zaključavanje i ima opciju nastavka za nožni hvat korektora uz podešavanje visine postolja.

Informacije i linkovi:

str_035___slika_01__VodnaTehtnica
str_034___slika_02__Kljuc_Zaklepanje_VIsine
str_034___slika_03__NoznoDrzalo
str_034___slika_01__KorektorNaklona
str_034___slika_a__KorektorNaklona
str_035___slika_a__ZaklepanjeNaklona
str_035___slika_b__VodnaTehtnica__U-KIT-SL80
image

U-WALL

U-Wall je element koji se može koristiti sa različitim generacijama Buzon baza. Namenjen je za laku završnu obradu zida, stvara ravnomerni razmak od 5 mm između zida i panela i stabilizuje poslednji red panela. Ovaj razmak je takođe veoma važan za odvod vode.

Zahvaljujući fleksibilnim krilima, U-WALL dodatak se prilagođava različitim oblicima zidova, pravougaonim i zakrivljenim. Veoma je jednostavan za korišćenje i postavljanje. U-WALL se postavlja na osnovu uz pomoć odstojnika.

Informacije i linkovi:

str_047___slika_02___U-WALL
str_047___slika_02a___U-WALL
str_047___slika_03___U-WALL
str_047___slika_04___U-E-20_(10)
str_047___slika_a__U-WALL
str_047___slika_b__U-WALL_kontekst
image

U-EDGE

U-EDGE element se može koristiti sa različitim generacijama Buzon baza. Omogućava jednostavno i brzo rešenje za postavljanje poslednjih, užih panela (od 2 cm). Može se koristiti sa različitim odstojnicima i različitim oblicima ploča. Podesiva glava omogućava upotrebu na terasama različitih oblika.

Informacije i linkovi:

str_048___slika_01___uEdge_PbKit8
str_048___slika_02___uEdge
str_049___slika_01___uEdge
str_049___slika_02___uEdge
str_049___slika_03___uEdge
str_049___slika_04___uE10-uE20_EDGE
str_048___slika_a__U-EDGE
str_049___slika_b__U-EDGE_kontekst
image

PB-END INOX

PB end omogućava bočnu završnu obradu terase od porcelanskog kamena.

 

Informacije i linkovi:

str42__slika_c__PB-END
str42__slika_d__PB-END
str42__slika_e__PB-END
str42__slika_b__PB-END

PB END POLIKARBONAT

Novo u programu je providni PB – end od polikarbonata.

Informacije in povezave:

str_042___slika_01__PB_END
str_042___slika_02__PB_END
str_042___slika_b__PB-END
str_042___slika_a___PB-END
image

U-TILES

U-TILES je multifunkcionalni završni element koji omogućava ugradnju manjih završnih komada i zajedno sa elementima U-END BASE i U-END LOCK nudi mogućnost vertikalne završne obrade.

Informacije i linkovi:

str_044___slika_01___U-TILES
str_044___slika_02___U-TILES
str_045___slika_01___U-TILES
str_045___slika_03___U-TILES
str_043___slika_a___U-TILES_exploded
str_043___slika_b___U-TILES_compact
str_045___slika_02___U-TILES
str_045___slika_04___U-TILES
str_045___slika_a___U-TILES_Corner
str_045___slika_b___U-TILES_Edge
str_046___slika_01___U-TILES
str_046___slika_02___U-TILES
str_046___slika_03___U-TILES
str_046___slika_04___U-TILES

U-GROUND + 3 MM TABS

U-ground nudi jednostavno rešenje za postavljanje ploča gde postoji ravna osnova i ograničena visina. Dostupan u debljini od 3 mm, 6 mm i 10 mm.

 

Informacije i linkovi:

str_029___slika_01__U-pad_Ground
str_029___slika_02__U-pad_Ground
str_029___slika_03__U-pad_Ground
str_029___slika_04__U-pad_Ground
str_028___slika_b

U-PAD

U-PAD je napravljen od reciklirane gume. Postavlja se ispod postolja, štiti hidroizolaciju od oštećenja i poboljšava zvučnu izolaciju. Na zahtev, dostupan  u različitim debljinama: 3 mm, 6 mm, 10 mm.

Informacije i linkovi:

str_038___slika_01__Upad_GumjastePodlozke
str_039___slika_01__Upad_GumjastePodlozke
str_039___slika_02__Upad_GumjastePodlozke
str_038___slika_a__GumenaPodlozka
str_038___slika_b__GumenaPodlozkaVKontekstu

TABS-3 MM – RAVEN

3 mm distancer za ploče.

PB_S_TABS_U_PAD_2mm

TABS-3 MM – SPIKE

3 mm distancer za ploče.

Informacije i linkovi:

str_041___slika_01___Utabs_Spike
str_040___slika_02___Utabs_Spike
str_040___slika_d___U-TAB_spike__kontekst
str_040___slika_c___U-TAB_spike__kontekst
str_040___slika_b___U-TAB_spike__kontekst

PB – EXT – 30

Produžetak za postolje.

Debljina: 30 mm Lako podizanje svih tipova postolja serije PB.

REŠETKA ZA ODVOD VODE

Rešetka za odvod kišnice.

Mreža se sastoji od gornjeg i donjeg dela. Može se koristiti samo gornji deo.

Elementi mogu biti dužine do 400 cm.

Ukupna debljina: 20 mm

Sa donjim delom: 22 mm

Širina mreže: 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Prilikom izrade terase od porcelanskog kamena preporučujemo sledeći sastav:

 

Buzon postolje + odstojnik TABS 3 mm + guma E 20 – 2 mm + korektor nagiba PH 5

Počnimo sa vašim novim projektom  …

Poverite nam svoje ideje, zajedno ćemo pronaći pravo rešenje.